Woonlinie

Woonlinie is een woningcorporatie met 4.500 huurwoningen in het land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Woonlinie realiseert een diversiteit aan koop- en huurwoningen, verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen, kinderdagverblijven en medische centra. Woonlinie is als woningcorporatie actief in 17 kernen, verdeeld over vier gemeenten. In die kernen levert Woonlinie zoveel mogelijk maatwerk met een maximaal maatschappelijk rendement. Dat betekent, dat per kern nagegaan wordt welke bijdrage Woonlinie kan leveren aan de kwaliteit van leven en wonen in die kern.

Meer informatie over Woonlinie: www.woonlinie.nl